• مواد مخدر
    مواد مخدر

    بیش از یک تن مواد مخدر در فارس کشف شد

      به گزارش ایرنا سردار احمد علی گودرزی ، روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در شیراز افزود:از این میزان مواد مخدر ۵۰ کیلوگرم آن هرویین بود که در ارتباط با آن هفت تبعه…

پربازدیدترین ها