• بی
    مدرسه ساز

    بیش از ۲۵ هزار خیر در کشور مدرسه سازی می کنند

    خدیجه نیزاری روز پنجشنبه در هفدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز مازندران در بابلسر افزود : این خیرین هر کدام دستکم یک تا ۱۱۰ مدرسه در کشور ساخته اند. وی آمار زنان خیر مدرسه…

پربازدیدترین ها